بیت های ارسال شده در سبک trap


بیت ترک فازشون چیه
رایگان
Killer
رایگان
Dastan chiye
رایگان
Reborn
رایگان
بیت خاله زنک
رایگان
Trap will never die
100000 تومان
بیت ترک نوشتم از جی ای
رایگان
بیت ترپ 3
رایگان
بیت ترپ ۲
رایگان
بیت سفید برفی جی ای
رایگان
west
رایگان
بیت ترپ شماره 1
50000 تومان