بیت های ارسال شده در سبک trap


بیت ترک OTI از جی ای
رایگان
بیت ترک فیکه لاوت
رایگان
Marke Nasa
200 تومان
بیت ترک بهتره بریم از جی ای و نیوشا
رایگان
بیت ترک از خودم از جی ای
رایگان
بیت ترک مثه من نه از جی ای
رایگان
بیت ترپ دلنوشت(rnb)
رایگان
بیت ترپ گنگ
رایگان
Shift
رایگان
Scorpiocinw
رایگان
Primero
30000 تومان
Beats.naabseda.ir
30000 تومان
بیت ترک فازشون چیه
رایگان
Killer
رایگان
Ramo miram
رایگان
Dastan chiye
رایگان
Reborn
رایگان
بیت خاله زنک
رایگان
Trap will never die
100000 تومان
بیت ترک نوشتم از جی ای
رایگان
بیت ترپ 3
رایگان
بیت ترپ ۲
رایگان
بیت سفید برفی جی ای
رایگان
west
رایگان
بیت ترپ شماره 1
50000 تومان